Иницијативи SHAPE |

ВКЛУЧУВАЊЕ НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ОД ПРЕСПА ВО ПРАКТИЧЕН ЕКО АКТИВИЗАМ

feat-img

Носител на проектот: „Еко Герила“ – Преспа

Партнер во проектот: СОУ „Цар Самоил“ –  Ресен

 

Еко Герила во соработка со средното училиште „Цар Самоил“ ќе работат на кампања за поголем пристап до информации за работата на мерната станица „Стење“ во Преспа. Преку поголема видливост за работата на оваа институција, граѓаните ќе можат да се информираат за квалитетот на водата на Преспанското Езеро, но и за можностите кои мерната станица ги нуди во однос на истражувања, обуки, едукации на кадар (практична настава на средношколците) и сл.

Еко Герила Преспа е здружение за заштита на животната средина  од Ресен, кое во своите рамки работи на зајакнување на граѓански активизам за заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на живеење.

 

СОУ „Цар Самоил” – Ресен, е средно општинско училиште кое преку современи наставни планови и програми нуди едукација на кадар во гимназиското и земјоделско-ветеринарната струка.

 

Контакт лице од организацијата:

Марија Ефтимовска, 078 842 125; [email protected]

 

Контакт лице од средното училиште:

Елена Дамовска Маркоска, 070 342 221; [email protected]

Галерија