Анализирај

Злоупотреба на деца за политички цели

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање

Анализирај

Погрешно пренесена изјава

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање

Анализирај

Што е медиумска писменост?

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање

Анализирај

Медиумска писменост

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање

Анализирај

Точни и проверени информации

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање

Анализирај

Што е писменост за вести?

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање

Анализирај

Вест

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање

Анализирај

Пет клучни концепти на медиумската писменост

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање

Анализирај

Како да препознаеш пропаганда

11.10.2020 год. | < 1 мин. читање