d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
mediumska pismenost lq 001

Стани медиумски писмен

Високата школа нуди бројни ресурси кои можат да им бидат од корист на граѓаните, медиумите, граѓанскиот сектор, средношколцие, професорите во училиштата  и институциите во промоцијата и практикување медиумска писменост.

mediumska pismenost lq 001

Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик