Uncategorised |

Стани медиумски писмен

feat-img

Високата школа нуди бројни ресурси кои можат да им бидат од корист на граѓаните, медиумите, граѓанскиот сектор, средношколцие, професорите во училиштата  и институциите во промоцијата и практикување медиумска писменост.

mediumska pismenost lq 001

Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик