Uncategorised

Медиумската писменост низ видеа

Младата јутјуберка Изабела Пан во улога на Медиана низ пет видеа објаснува пет различни сегменти на медиумската писменост.

           

Медиумска писменост
Дознај повеќе за петте концепти на
медиумската писменост.

       Точни и проверени информации
Како да разликуваш точни од
лажни информации.

       Ангажирана публика
Не биди нем набљудувач.
Направи промена со употреба
на медиумите.
                 
                                                                                                               
                                                                     

Што е вест?
Дознај што треба да содржи една
информација за да биде вест.

      Онлајн живот и безбедност
на интернет

Како да бидеш мудар жител
во дигиталната сфера.