d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Демир Капија

Демиркаписката клисура освен со нејзината убавина, плени и со многуте пештери и јами кои имат карактеристични геолошки форми. Должина на пештерските канали е 955м, а ја сочинуваат 13 пештери од кои како најинтересна се издвојува пештерата Бела Вода.