d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Охрид

Охридското Езеро освен со најголем диверзитет на единица површина,  тоа се вбројува и во екосистемите со најголем број на реликтни видови на Балканот. Реликт е зачуван прастар жив организам кој во минатото го имало често во природата, а денеска ретко или пак се сретнува во форма на фосил.