d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Продолжува повлекувањето на водата во Преспанското Езеро

Климатските промени не ѝ одат во прилог на Преспа. Езерото продолжува да се повлекува. Се потврдија предвидувањата на експертите дека нема брзи решенија за подобрување на состојбата. Потребни се долгорочни мерки од трите соседи: Македонија, Грција и Албанија. Мерната станица во Стење има потенцијал да прерасне во регионален центар, но e недоволно искористена. Навремениот мониторинг на квалитетот и на квантитетот на водата е прв чекор да разбереме што се случува. Од почетокот на годинава во редовните истражувања на биолозите, се вклучија и средношколци од ресенско.