Вести |

Средношколци креираа контекст и пораки со филмска монтажа и фотографија

feat-img

Во филмската уметност се произведува нова емоција или мисла кај публиката со лепење на кадри. При фотографирањето, пак, пораката и ставот се искажуваат преку начинот на кој ќе биде врамен субјектот кој се фотографира.

Ова го учеа околу 80 средношколци на работилниците за филмска писменост кои Институтот за комуникациски студии (ИКС) и ИРЕКС ги организираа на Филмскиот фестивал за млади „Џифони Македонија“, поддржани од УСАИД проектот за медиумска писменост „Младите размислуваат“.

Средношколците продуцираа видеа во тимови и создаваа различни значења со истиот снимен материјал преку процесот на монтажа. Друга група на средношколци, пак, учеа како да изработат фотографија која остава емотивен печат врз гледачот. Работејќи на авторски производи, средношколците осознаа и како да ги препознаваат суптилно испратените пораки во медиумите и филмовите.

Најдобрите видеа и фотографии беа избрани и наградени од комисии составени од професионалци од медиумската и филмската индустрија во Македонија.

Погледнете ги видеата кои беа снимени и монтирани од средношколци на работилницата за филмска монтажа.

Погледнете ги фотографиите направени во рамки на работилницата за креативна фотографија.

Погледнете каква беше атмосферата на работилниците за филмска монтажа и фотографија на фестивалот за млади „Џифони Македонија“.

High school students created context and messages with film montage and photography

In the art of filmmaking, a new emotion or thought is awoken amongst the audience by a sequence of shots. When it comes to the art of photography, the message and the viewpoint are expressed through the way in which the photograph’s subject is framed.

85 high school students learned this at the film literacy workshops organized by the Institute of Communication Studies (ICS) and IREX at the “Giffoni Macedonia” Youth Film Festival, supported by the USAID media literacy project “YouThink”.

High school students produced videos in teams and created different meanings with the same footage, with the help of the editing process. Another group of high school students learned how to create a photo that leaves an emotional impression on the viewer. By working on proprietary products, high school students also learned how to recognize subtly sent messages in the media and movies.

The best videos and photos were selected and awarded by committees comprised of professionals from the media and film industry in Macedonia.

Watch the videos shot and edited by high school students at the workshops for film editing.

Here is a glimpse of the atmosphere at the workshops for film editing and photography at the “Giffoni Macedonia” Youth Festival.