d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Високата школа ќе ја унапредува медиумската писменост во Македонија

Почеток на ЕУ проектот

„Медиумска писменост во ера на наплив на информации: основање на Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во партнерство со Институтот за различности во медиумите (Media Diversity Institute) од Лондон и со дневниот весник Нова Македонија во следните три години (2016-2018) преку повеќе активности ќе ја промовира медиумската писменост во земјата. Целта на проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“ е да се развие свеста кај публиката за влијанието на медиумските содржини, но и да ги поттикне граѓаните да се стекнат со знаења и вештини за критичка перцепција на информациите и употреба на медиумите како предуслов за активно граѓанство. Проектот е финансиран од Европската унија.

Проектот предвидува основање на Коалиција за медиумска и информациска писменост, која ќе ги поврзе граѓанските организации и медиумите во осум заеднички партнерства за креирање медиумски содржини што третираат теми од интерес на граѓаните. Осумте иницијативи ќе се изберат на јавен оглас и освен традиционални форми на медиумска продукција и информирање, ќе вклучуваат употреба на медиуми како алатка за комуникација со јавноста. За поуспешна реализација на предложените иницијативи, Високата школа и лондонскиот Институт за различности во медиумите ќе ги обучат избраните претставници на медиумите и на граѓанските организации како да практикуваат професионално и инклузивно новинарство и поефективно да комуницираат со публиката, а при спроведувањето на предложените иницијативи, ќе им пружат и менторска поддршка.

Преку овој проект, Високата школа ќе продолжи да ја унапредува медиумската писменост кај средношколците и младите. Во текот на трите години, Високата школа и Нова Македонија ќе го печатат месечниот средношколски весник „Медиум“, а ќе се реализира средношколскиот конкурс за најдобар медиумски производ “Изрази се преку медиумите“ и летниот камп за медиумска писменост. Секој декември, Високата школа ќе го организира Денот на медиумска писменост со поддршка и највлијателните електронски, печатени и онлајн медиуми во земјата, како и со другите медиуми, членови на Коалицијата. Сите овие активности се со цел за поттикнување на критичкото размислување и изразување на тинејџерите и стекнување на знаења и способности за умна употреба на медиумите коишто се неопходни за учество во јавната сфера.

Сите информации за активностите на средношколците и на Коалицијата ќе се објавуваат на веб-страницата www.medium.edu.mk. Лице за контакт: Александра Теменугова, [email protected]

Скопје, 23.03.2016

eu
Медиумска писменост во ера на наплив на информации: основање на Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост

Проектот е финансиран од Европската Унија