ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Ограничувања на слободата на изразување: заштити се!

Целта на едукацијата на четвртата на работилницата на 22.12.2017 беше слободата на изразување и тоа првенствено на социјалните медиуми. Во таа смисла студентите се запознаа со слободата на изразување со акцент на нејзините ограничувања и тоа во поглед на говорот на омраза, клеветата и омразата. Исто така беа запознаени со проблематиката „авторски права“. Предвачи на оваа работлница беа м-р Мартина Глигирова и доц. д-р Александар Љ. Спасов.

Во делот заштити се тие беа запознаени со можностите и правните инструменти за заштита од повреда на човековите права преку медиумите. Беа разгледувани случаи од праксата на Европскиот суд за човекови права.