ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Политичката порака и видот на медиумот

Тертата работилница МИЕС ја посвети на политичкото комуницирање. Оваа работилница се одржа на 13.12.2017 и студентите беа запознени со традиционални медиуми vs новите медиуми (new media) и тоа: дигитализација, интерактивност, мрежа, медиумска култура vs политичка култура во Република Македонија: тв, радио, печатени медиуми, национални и локални телевизии.

Стекнаа знаења за пропагандата наспроти кампањата/изборна кампања, маркетинг/политички маркетинг; рекламирањето и огласувањето и Односите со јавност;
Тие се сензитивизираа да ја препознаат пропагандата во жанр. Се запознаа со поимите: „медиумска примена на информацијата“ , „информативна густина“, „прекројува или премолчува“; визуелни вести, филмувани вести/фото репортажи.

Се стекнаа со вештини за правила во подготовката на информација – вест и интервју во повеќе видови медиуми. Предавачи беа проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ и доц. д-р Христина Рунчева Тасев.