Коалиција за медиумска писменост |

ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА ПОТРЕБАТА ОД СТРАТЕШКИ ПРИСТАП ЗА РЕТКИТЕ БОЛЕСТИ

feat-img

Вилсон Македонија и СакамДаКажам.мк преку проектот „Подигнување на јавната свест за потребата од стратешки пристап за ретките болести“ ќе ги промовираат на медиумите како алатка за активно учество на пациентите со ретки болести во јавната сфера и подигнување на свеста кај релевантните институции и јавноста за изработка на сеопфатна стратегија за ретките болести.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG