Коалиција за медиумска писменост |

ИНКЛУЗИЈА ПРЕКУ МЕДИУМИ

feat-img

Здружението Инклузива и телевизија Плус преку проектот „ Инклузија преку медиумите“ ќе работат на зголемување на учеството на лицата со попреченост во локалната заедница со подобрување на нивните вештини за медиумска писменост преку обуки во инклузивни групи и директно учество во серијал на емисии на различни теми.

Повеќе за иницијативата:     МКД          ENG