Активирај се |

Само со јасна цел, креативност и упорност до конкретни резултати

feat-img

Никогаш нема да успеете ако не се обидете. Млади луѓе од Демир Капија со својата упорност ја натераа грчката фирма „Актор“ и локалните власти да ја расчистат Демиркаписката Клисура која по изградбата на автопатот беше уништена со градежен шут и отпад.

Vetëm me qëllim të qartë, kreativitet dhe këmbëngulje deri te rezultate konkrete

Asnjëherë nuk do të keni sukses nëse nuk përpiqeni. Të rinjtë nga Demir Kapia me këmbënguljen e tyre detyruan kompaninë greke “Aktor” dhe autoritetet lokale të pastrojnë grykën e Demir Kapisë, e cila pas ndërtimit të autostradës u shkatërrua nga mbetjet ndërtimore dhe mbeturina të tjera.