Активирај се | Создадено од вас |

Мини паметен пластеник – нова и поевтина верзија на стаклената градина

Мини паметен пластеник – нова и поевтина верзија на стаклената градина. Овој пластеник ќе има способности да измери количина на вода во почвата, влажност и температура во стаклената градина. Со тоа, улогата на човековата рака ќе биде максимално заменета со технологија. Мини паметниот пластеник е идеја на тимот средношколци Cinco estrellas од гимназијата „Панче Арсовски“, работен во рамките на проектот Upshift – почва преку организацијата Lead.

Членови на тимот Cinco estrellas:

Филип Милевски

Јована Ацковска

Гораст Грујоски

Христина Ангеловска

Ангела Алачки

Изработка на видео: Давид Цветсковски, ученик во СУГС „Панче Арсовски“.