Анализирај |

Темните патишта на алгоритмот

Од социјални мрежи до портали и обратно. Вака изгледа патот на дезинформациите од  нивниот создавач до крајните корисници. Во ова многу придонесува тнр. „мрзливо“ новинарство.   

Во серијата видео приказни, со детективот Панде Слуаев трагаме по одговорите на прашањата: Кој, каде и зошто шири дезинформации, што е алгоритам, а што се ехо одаи и како да создадеме механизам за заштита од овие слатки, но опасни „бонбони“.  

Во продолжение, погледнете ја втората епизода од досието посветено на дезинформации под наслов „Темните патишта на алгоритмот“.