d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Романтичен обид

Момче и девојка седат во кино сала. Момчето нервозно ги трие рацете и внимателно погледнува во девојката. Таа забележува дека тој ја гледа и смуртено го укорува зошто ја зјапа. Момчето зема длабок здив и ја фаќа за раката. Како ќе заврши овој романитечн обид? Има неколку опции ако се смени контекстот. Погледнете од видеото на средношколките Ана, Ива, Мила и Михаела.