d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Дискриминација на лицата со попреченост и нивните семејства

Во Македонија постои законска рамка за заштита од дискриминација, но и покрај постојното законодавство и политиките, податоците од досегашните истражувачки извештаи и анализи покажуваат дека дискриминацијата врз основа на попреченост е широко распространет феномен во државата. Учесниците во оваа емисија јавно зборуваат на оваа тема.