ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Што е медиумска писменост? – анкета со Тетовци

Анкетите се производ на група средношколци кои беа дел од работилницата по медиумска писменост што се одржа во Тетово на 23 и 24 септември.