Низ ходниците |

Најмногу ни се допадна вашиот краен производ

Средбата се одржа по повод првиот медиумски ден на средношколците, а ја организираа Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и средношколскиот весник „Медиум“. Освен печатен медиум, на овој ден стотина средношколци ќе посетат и неколку други типови медиумски редакции – телевизија, радио и веб-портал.