Низ ходниците |

Работилница по фотографија во природа

Ученици од трета година од Меѓународната матура при гимназијата „Јосип Броз“ во Скопје, овој месец, работилницата по фотографија, под менторство на професорите Ангелина Дамјановска Наумовска и Кристина Атанасова, ја одржаа во Градскиот парк. Имаа можност да фотографираат со професионални апарати и да доживеат едно поинакво искуство.

Работилницата, која се одржува еднаш неделно, ја водат учениците Сергеј Сарчевски и Филип Цветков, а како проект започна во ноември 2016 година. Замислена е да трае неколку месеци и да се заокружи со изложба на која ќе бидат презентирани фотографии од сите учесници на работилницата.