Aktivizohu | Krijuar nga ju |

MIGRIMI PO I BOSHATISË SHKOLLAT !

Migrimi ndër dekada ka qenë present tek popullata jonë. Kah vitet e 70-ta të shekullit të kaluar , arsyet kryesisht ishin të natyrës ekonomike, sociale por edhe politike. Brengosëse është se edhe viteve të fundit shpërngulja e familjeve të tëra , pra me gjith fëmijët po bëhet fenomen , pasiqë migrimi edhe I të rinjëve po boshatisë shkollat. Sociologu Bastri Isaku këtë e sheh si proces të globalizmit për jetë më të mire dhe më të sigurt, ndërkaq të rinjët apelojnë tek institucionet të gjejnë mekanizma të pengojnë këtë dukuri.

Kronikë e Blerona Berisha, nxënëse e shkollës së mesme në ” “Pero Nakov” Kumanovë, e cila kaloi një muaj punë praktike në TV Festa. 

Kjo përmbajtje është punuar në kuadër të projektit për edukim mediatik të USAID-it “Të rinjtë mendojnë”, i cili zbatohet nga IREX në partneritet me Institutin për Studime të Komunikimit, Institutin Maqedonas për Media dhe Forumin Arsimor Rinor.