„Све­тил­ки на тес­ли­ни бра­но­ви“ на бе­ров­ски­те уче­ни­ци пре­зен­ти­ра­ни пред нив­ни­те врс­ни­ци

Низ ходниците

25.12.2019 год. | < 1 мин. читање

Уче­ни­ци во мла­дин­ска ак­ци­ја ис­цр­таа гра­фи­ти, са­деа дрв­ја, опре­ми­ја спорт­ско игра­ли­ште

Низ ходниците

25.12.2019 год. | < 1 мин. читање

Можеш ли да не видиш ваков пешачки премин?

Низ ходниците

3.10.2019 год. | < 1 мин. читање

Струмичани го средија школскиот двор

Низ ходниците

3.10.2019 год. | < 1 мин. читање

Информатичарите освоија три медали на Балканската олимпијада

Низ ходниците

3.10.2019 год. | < 1 мин. читање

Војниците им засадија дрвца на средношколците во Кичево

Низ ходниците

9.07.2019 год. | < 1 мин. читање

Младите скопјани си ги одмерија силите со врсниците во Подгорица

Низ ходниците

9.07.2019 год. | < 1 мин. читање

Учениците презентираа паметна табла, дрон за прецизно прскање и велосипед-полнач

Низ ходниците

9.07.2019 год. | < 1 мин. читање

Средношколците знаат што е семејно насилство, но сите заедно треба да го спречиме

Низ ходниците

5.04.2019 год. | < 1 мин. читање