Активирај се | Создадено од вас |

Новинарството како можна определба за љубопитната Ана Марија Бошева

Се пријавила без очекувања, се изненадила кога била избрана за едномесечна пракса во МТВ и малку недостасувало да се откаже. Да ризикува еден месец од летниот распуст или не? Ана Марија Бошева, ученичка од СУГС „Васил Антевски – Дрен“ во Скопје, вели дека никогаш во животот побрзо и поинтересно не и поминале 30 дена. Динамичната професија целосно ја исполнила па сега средношколката размислува да стане новинарка.

Оваа содржина е изработена во рамки на проектот за медиумска писменост на УСАИД „Младите размислуваат“ кој го спроведува ИРЕКС во партнерство со Институтот за комуникациски студии, Македонскиот институт за медиуми и Младински образовен форум.

Journalism as a potential career choice for the curious Ana Marija

She applied without any expectations and was surprised when she was chosen for a one-month internship at MTV. She almost gave up. Should a dedicate a month of my summer vacation or not? Ana Marija Bosheva, a student from “Vasil Antevski-Dren” secondary school in Skopje, says that those 30 days passed so quickly and interesting like never before in her life. She is completely captivated by this dynamic profession, so now the secondary school student is thinking of becoming a journalist.

This content is created within the USAID Media Literacy Project “YouThink,” implemented by IREX in partnership with the Institute of Communication Studies (ICS), the Macedonian Institute for Media (MIM), and the Youth Educational Forum (YEF).