Натпревар за најдобар постер

Низ ходниците, 19.05.2014 год.

Детекција и превенција од употреба на психоактивни супстанции

Активирај се, 17.05.2014 год.

Во тек е меѓународното тестирање за ПИСА 2015

Активирај се, 17.05.2014 год.

Најдобрите екипи и поединци од Скопје на Гимназијада 2014

Активирај се, 17.05.2014 год.

Пишување

Јас новинар, 02.05.2014 год.

Јас сум медиум

Јас новинар, 28.04.2014 год.

(Де)конструирај ги медиумите 2013

Uncategorised, 19.11.2013 год.

Видео

Јас новинар, 04.12.2012 год.

Фотографија

Јас новинар, 08.05.2012 год.