Писменоста на иднината – клучна компетентност за поединците и општествата да напредуваат во 21 век

Активирај се, 15.04.2024 год.

Во Скопје нема албанска книжарница

Активирај се, 08.04.2024 год.

„Еве ти пари, заврши ми работа“ – Може ли Македонија да стане држава без корупција?

Активирај се, 04.04.2024 год.

Средношколците учат да „намирисаат“ медиумска лага

Активирај се, 03.04.2024 год.

Со претставата „И сега, што правиме“ заврши проектот за медиумска писменост „Јас=Медиум“

Активирај се, 02.04.2024 год.

Инклузијата на учениците со попреченост – предизвик за образовниот систем во државава

Активирај се, 02.04.2024 год.

Папокот на светот

Гуглај паметно, 27.03.2024 год.

Со токсична пропаганда до стереотипи за убавина

Анализирај, 20.03.2024 год.

Порака за подобро утре

Активирај се, 20.03.2024 год.