Ден на човековите права: Борејќи се за права, освоивме слобода

Активирај се, 14.12.2022 год.

Средношколците најчесто препознаваат дезинформации во здравството и политиката

Вести, 26.10.2022 год.

Финални фотографии на учесниците

Активирај се, 21.10.2022 год.

Забавна конверзација

Активирај се, 21.10.2022 год.

Исходот од една кафе наплата

Активирај се, 20.10.2022 год.

Поинаква кафе средба

Активирај се, 20.10.2022 год.

Панична ситуација

Активирај се, 20.10.2022 год.

Како да препознаете deep fake, лажни фотографии и дезинформации

Вести, 20.10.2022 год.

(Дез)информации за масовна посетеност на настани

Анализирај, 20.10.2022 год.